Dodatkowy zysk z Twojej gotówki i zobowiązań

Zaoferuj swoim dostawcom wcześniejszą płatność a dzięki innowacyjnemu mechanizmowi Dynamicznego Dyskonta zmaksymalizujesz zysk, dynamicznie dopasowując nową kwotę przyspieszonej płatności do ilości pozostałych dni.

Kolosalna oszczędność czasu bez zmian w procesach wewnętrznych

Importujesz faktury na Platformę SCFO, wybierasz atrakcyjną dla Ciebie stopę zwrotu i dostępną gotówkę. Dostawcy wskazują faktury do Programu Akceleracji Płatności, a Ty cieszysz się potężnymi zyskami.

Platforma SCFO pozwala dotrzeć do każdego Twojego dostawcy, co pozytywnie wpływa na kondycję całego łańcucha eliminując nieefektywne, chroniczne ustalenia. Żadne inne rozwiązanie nie oferuje takich możliwości.

Importujesz faktury

Dostawca składa Ofertę

Zlecasz płatność

Cieszysz się oszczędnościami

Dynamiczne dyskonto

Dynamiczne dyskonto daje Ci możliwość osiagnięcia najwyższej stopy zwrotu
a Dostawcom najtańsze finansowanie swojej działalności dzięki ogromnej elastyczności i automatyzacji procesu akceleracji płatności 100% swoich faktur.

Dynamiczne Dyskonto
Dynamiczne Dyskonto

SCFO to najlepsze rozwiązanie optymalizacji finansowej dla Ciebie i Twoich Dostawców

Poznaj jakie korzyści SCFO
daje Twojej firmie

Dział finansowy

Popraw swoje wskaźniki finansowe jak EBITDA czy ROE jednocześnie wzmacniając kondycję Twojego łańcucha dostaw.

Dzięki SCFO możesz generować większe zyski z posiadanej gotówki:

 • Poprawiasz swoje kluczowe wskaźniki jak EBITDA czy ROE

 • Umacniasz współpracę w Twoim łańcuchu dostaw

 • Umożliwiamy w tym samym czasie negocjacje z każdym partnerem w łańcuchu dostaw

 • Korzystnie wpłyniesz na wizerunek firmy w branży

SCFO oferuje Twojej firmie:

 • Wysoko oprocentowane krótko- terminowe inwestycje pozbawione ryzyka

 • Całkowicie pozbawiona nakładów inwestycyjnych decyzja o wprowadzeniu Platformy do użytku w modelu B2B

 • Poprawę bilansu

 • Zmniejszenie kosztów nabycia towarów i usług

Dział Skarbu (Treasury)

Najlepsza stopa zwrotu na rynku z inwestycji bez ponoszenia dodatkowego ryzyka.

SCFO pomoże wykorzystać Twoją płynność finansową:

 • Zwiększysz stopę zwrotu z wolnych środków pieniężnych oraz inwestycji krótkoterminowych

 • Najkorzystniejsza alternatywa przy najniższym oprocentowaniu depozytów w historii

 • Wysoko oprocentowane inwestycje we własne przedsiębiorstwo

SCFO oferuje Twojej firmie:

 • Atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji, którą sam ustalisz

 • Sam kontrolujesz ilość gotówki, którą chcesz przeznaczyć do obrotu

 • Sam wpływasz na utrzymywany przez Ciebie poziom płynności finansowej

IT

Wykorzystaj potęgę technologii aby uruchomić nadwyżki kapitału obrotowego bez negatywnego wpływu na Twoje systemy IT.

Platforma SCFO to:

 • Łatwy i prosty w obsłudze SaaS cloud-based system

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa

 • Brak nakładów inwestycyjnych do poniesienia

 • Brak konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych, funkcjonalnych, technologicznych

SCFO oferuje Twojej firmie:

 • Gotowe, zoptymalizowane i w pełni zautomatyzowane rozwiązanie

 • Minimalizację czasu wdrożenia w przedsiębiorstwie

 • Rozwiązanie „ready to go out of the box”

Księgowość

Uzyskanie wartości dodanej bez zmian wewnętrznych procesów czy zwiększania ilości pracy.

SCFO oferuje widoczne korzyści Tobie i Twoim dostawcom:

 • Brak negatywnego wpływu na istniejące procesy w przedsiębiorstwie

 • Masz kontrolę nad tym, które faktury chcesz skierować do Programu Akceleracji Płatności

 • Prosty w obsłudze system generujący olbrzymie korzyści

SCFO oferuje Twojej firmie:

 • Zmniejszenie kosztów nabycia towarów i usług

 • Umocnienie relacji z Twoimi Dostawcami

 • Poprawę kondycji finansowej całego łańcucha dostaw

Zaopatrzenie

Wzmocnij kondycję i relacje w łańcuchu dostaw, zwiększ marżę i zmniejsz koszty funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

SCFO nie wymaga zmian procesów w Twojej firmie:

 • Brak konieczności zmian w zawartych kontraktach, umowach czy negocjacjach

 • Sam decydujesz o tym, którzy Dostawcy zostaną zaproszeni do Programu Akceleracji Płatności

 • SCFO zajmuje się całym procesem onboardingu nowych Dostawców

SCFO oferuje Twojej firmie:

 • Elastyczność w wykorzystaniu Programu Akceleracji Płatności w Twoim łańcuchu w razie potrzeby

 • Łatwość i prostotę wdrożenia w przedsiębiorstwie

 • Akcelerację płatności poprawiającą kondycję wszystkich poziomów Twojego łańcucha dostaw

Jesteś zainteresowany współpracą?